MKS Piast Szczecin

Rekrutacja

Za chwile zapiszesz się do naszego klubu ;]

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby zapisać dziecko do jednej z naszych grup naborowych.

Wybór grupy

Dane dziecka

Dane rodzica / opiekuna prawnego

Dane drugiego rodzica / opiekuna prawnego (opcjonalne)

pokaż
Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin zajęć
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (RODO)
Oświadczam, że nie są mi znane żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału dziecka/mojego w zajęciach.
Wyrażam zgodę do wykorzystania wizerunku podopiecznego utrwalonego na zdjęciach lub materiałach wideo podczas uczestnictwa w zajęciach sportowych do celów marketingowych, promocyjnych i informacyjnych przez klub, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji klubu środkami komunikacji elektronicznej (e-mail, sms, media społecznościowe ), zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)

Informacja od Administratora Twoich danych:

Administratorem danych osobowych jest MKS Piast Szczecin z siedzibą w Szczecin (71-786) przy ul. Szczecińska 21C/2. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO w celu obsługi i realizacji usług świadczonych przez Organizatora.
Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 5 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.